Digitalizované doklady se nekrčí, jsou kdykoliv dostupné
a dá se v nich rychle listovat či vyhledávat fulltextem.

Papír patří do minulosti

Zaúčtované doklady jsou ukládány ve sdílené složce kam máte přístup

Doklady nám předáte přes sdílenou složku

Ačkoliv můžete doklady posílat emailem či nosit osobně, přes sdílenou složku je top mnohem praktičtější. Pokud si navíc nahrajete do mobilu aplikaci Dropbox tak můžete přímo do aplikace skenovat přes telefon

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EUROHELP s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 43441751, DIČ: CZ43441751, zapsáno u KS v Brně pod C3919