Komplexní služby
vedení účetnictví

Klient pro nás není jen účetní jednotkou, ale snažíme se působit podpůrně i po lidské stránce. Za klíčovou považujeme vzájemnou důvěru.

Poskytujeme veškeré služby týkající se vedení podvojného účetnictví.

Doklady po zaúčtování digitalizujeme a klient k nim má nepřetržitý přístup přes sdílenou složku.

Neúčtujeme pouze mechanicky. U každého dokladu či transakci posuzujeme soulad s aktuální legislativou, zejména se zákonem o účetnictví a DPH.

Jsme dostupní na telefonu a rychlé reagujeme také na emaily.

Vše pro klienta

Zabýváme se vším co souvisí s účetnictvím. Od převzetí dokladů, přes kontrolu správnosti, zaúčtování až po zpracování přiznání k DPH a DPPO. 

Našimi klienty jsou často firmy zahraničních vlastníků s aktivitami ve více státech. Máme tak praxi s účtováním přeshraničních transakcí a jejich posuzováním z hlediska zákona o DPH.

Měsíční zpracování mezd, vedení mzdových lístů, výpočet odvodů soc. a zdrav. pojištění, včasné hlášení změn

Vedení podvojného účetnictví

Přeshraniční transakce 

Na základě účetnictví sestavujeme a podáváme přiznání k DPH.

V případě kontroly FU vás zastoupíme nebo když by byla účast nezbytná doprovodíme na jednání s úředníky.

Kromě toho, že bereme GDPR opravdu poctivě, dokážeme v oblasti zpracování osobních údajů také poradit.

Mzdová agenda

Přiznání k DPH a DPPO

Zastupování při kontrolách

Ochrana osobních údajů

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EUROHELP s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 43441751, DIČ: CZ43441751, zapsáno u KS v Brně pod C3919